Algemene Voorwaarden

Opdrachtgever: de ondernemer die Miranda Schreuder Uitvaartdiensten schriftelijk of mondeling opdracht geeft tot het verrichten van diensten op het gebied van mortuariumzorg of uitvaart.
Miranda Schreuder Uitvaartdiensten: de persoon die mortuariumzorg verleent of de uitvaart regelt in opdracht van opdrachtgever of bij wijze van zaakwaarneming. Miranda Schreuder Uitvaartdiensten, hierna te noemen MSU
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdrachten met MSU, waaronder begrepen de mondeling verstrekte opdracht door de ondernemer. 
Thanatopraxie of buikpunctie:
MSU zal gevraagde opdracht ten aller tijden naar beste kennen en kunnen uitvoeren, maar de conditie van het lichaam bepaalt uiteindelijk of en hoelang een behandeling geslaagd blijft. 
MSU heeft ten aller tijden het recht een behandeling te staken of niet uit te voeren indien de conditie van het lichaam een behandeling niet toe laat. 
Bij een door MSU ter plaatse afgewezen behandeling door bv slechte conditie lichaam zullen kosten zoals vermeld in de prijslijst in rekening worden gebracht. 
De opdrachtgever betaalt de gespecificeerde nota binnen 30 dagen na factuurdatum. 
Aan de opdrachtgever die, na gesommeerd te zijn, in gebreke blijft te betalen worden de daarvoor veroorzaakte incassokosten volledig in rekening gebracht. 
De overledene wordt bij voorkeur zonder enig sieraad of eigendommen overgedragen aan MSU. Indien er bij de overledenen sieraden of andere bezittingen aanwezig zijn aanvaardt MSU geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing en/of beschadiging.
Klachten over de behandeling waaraan de opdrachtgever gevolgen wil verbinden, dienen door de opdrachtgever of diens gemachtigde voor de datum van de uitvaart schriftelijk èn mondeling bij de MSU ingediend te worden. 
Klachten m.b.t. uitgevoerde opdrachten door MSU worden uitsluitend behandeld indien het behandelde lichaam nog beschikbaar is ter observatie. 
MSU zal binnen 24 uur na ontvangst van de klacht trachten met de opdrachtgever tot overeenstemming te komen over afwikkeling van de klacht.
MSU is nimmer aansprakelijk te stellen voor emotionele gevolg schade en schade veroorzaakt door opbaring of conditie van het behandelde lichaam aan o.a. matrassen, vloerbedekking, lijkkisten en bedden. 
Uitvaarten:
MSU zal de uitvaart  ten aller tijden naar beste kennen en kunnen uitvoeren​ volgens de richtlijnen van de opdrachtgever.
MSU is nimmer aansprakelijk te stellen voor emotionele schade veroorzaakt door het niet naar wens verlopen van de uitvaart.
 
Daar MSU enkel en alleen opdrachten aanneemt van een ondernemer zal de klachtenafhandeling via de ondernemer lopen. Deze zal de klacht met MSU afhandelen.